You are here: Strona Główna

Ogłoszenia duszpasterskie

Drukuj PDF
19 marca 2017 r.

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 17.00 i niedzielnych gorzkich żalach po sumie. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

4. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

5. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w Cieszanowie o 9.00, 11.30 i o 17.00, a w kaplicach w porządku niedzielnym. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. W tym dniu przypada również 25. Rocznica powstania Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Główne uroczystości w katedrze w Zamościu. Rozpocznie się peregrynacja krzyża papieskiego w parafiach.

6. W sobotę na Mszy św. o 11.30 będzie poświęcenie książeczek dla dzieci klas III. A najbliższe próby dla nich we wtorek i w czwartek o godz. 15.30.

7. Za tydzień w niedzielę puszka na Katolickie Radio Zamość.

Pasterka 2016

Drukuj PDF
 

Zdjęcia z Pasterki można zobaczyć tutaj

Odpust ku czci św. Wojciecha

Drukuj PDF
 W niedzielę 24 kwietnia przeżywaliśmy odpust ku czci Św. Wojciecha, wraz z uroczystością 25-lecia kapłaństwa ks. Piotra Ciećkiewicza. Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych na uroczystości odpustowe, a ks. Piotrowi życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa.
Fot. Wiktoria Pałczyńska

Peregrynacja obrazu Św. Rodziny

Drukuj PDF
 24 i 25 października gościliśmy w naszej parafii obraz Św. Rodziny peregrynujący pod opieką Rycerzy Kolumba. Św. Rodzinie zawierzaliśmy nasze rodziny prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i wzrastanie w miłości.


MODLITWA ZA RODZINĘ*
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny.
Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły,
abyśmy w pełni realizowali powołanie do miłości.
Spraw, byśmy w życiu codziennym i w pracy,
odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną miłość,
którą pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz ze Swym Synem i Duchem Świętym.
Spraw, by Twoja miłość objawiała się poprzez pokój królujący w naszym domu,
i poprzez wiarę, którą wyznajemy i której dajemy świadectwo życiem.
Niech nasza rodzina będzie zawsze oazą bezinteresownej miłości, zrozumienia, przebaczenia i radości.
Zechciej obdarzyć nas mądrością i odwagą, byśmy stali się świadkami Twoich odwiecznych planów dla rodziny.
Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu prowadziła nas, jako rodzinę, do świętości.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa napisana przez Arcybiskupa Williama E. Lori, z Baltimore, Najwyższego Kapelana.

* za:  
http://www.rycerzekolumba.com/polska/index.php/rycerzewpolsce/peregrynacja-obrazu-swietej-rodziny.html

 

Wielkanoc 2016

Drukuj PDF
 Zdjęcia z Wigilii Paschalnej i Niedzieli Wielkanocnej można zobaczyć tutaj
Back to top

Copyright © Parafia pw. św. Wojciecha w Cieszanowie 2017

Template by Joomla Templates & Pożyczki pod zastaw.